Názvosloví

Současnost » Názvosloví

Bidlen – vertikálně pohyblivý dřevěný rám
Cajkář – tkadlec vyrábějící na ručním stavu hrubou látku (cajk)
Člunek – místo, kam vkládáme cívku s natočenou útkovou nití Dostava – počet nití na určitou vzdálenost
Drastič — počesávač (lnu, bavlny)
Faktor – nebo také ležák byl zprostředkovatel mezi továrnou a tkalci, od nichž kupoval doma tkané sukno.
Kanava – plátnová stejnoměrná vazba pro výšivky
Knap — soukenický tovaryš
Krampléř – česač vlny
Mezuláník – tkadlec zanášející bavlněný nebo konopný útek do lněné osnovy (taková látka se nazývala barchet nebo mezulán,
Osnova – podélná soustava nití rovnoběžná s okrajem tkaniny (také osnovní nitě)
Osnovní válec (osnovní vratidlo) – navinujeme na něj osnovní nitě, vpravo i vlevo je opatřený kotouči – nejlépe pohyblivými, které zabraňují sklouzávání nití
Podnožka – dřevěná jednoramenná páka umístěná pod listy
Prošlup – trojúhelníková mezera, která vzniká při tkaní zdviháním podélné osnovní nitě
Přástevník — účastník přástek (společné předení lnu)
Předivo – materiál ke zhotovení příze
Příze – stáčená nit určená ke tkaní
Rozpínka – zařízení zabraňující stahování okrajů tkaniny
Skaná nit – nit zhotovená zkroucením dvou i více nití
Střída vazby – provázání určitého počtu osnovních a útkových nití opakujících se ve tkanině
Tkací jehla (vidlice) – namotává se na ni útková nit
Úhel zákrutu – úhel, který svírá rovina kolmá na směr niti se směrem vláken
Útek – příčná soustava nití probíhající od jednoho okraje k druhému kraji tkaniny
Útková vazba -  vazba, v níž převládají útkové vazní body
Vazba – vzájemné provázání soustavy osnovních a útkových nití
Vazní body – body, ve kterých dochází ke křížení nití soustav útkové a osnovní
Vochlíř – ten, kdo valchoval, neboli vyčesával přízi na železném ježku
Zákrut – směr kroucení příze při předení